Concurs GIVEAWAY Biocorp Mallya

Premii:

 •  5 dispozitive Mallya

Participa la concurs:

 • ✅Apreciaza (like) paginile de Facebook CGM Diabet Romania și Ines Nerina sau urmărește conturile de Instagram @cgmdiabetromania și @inesnerina
 • ✅Apreciaza postarea inițiala de pe pagina de Facebook Ines Nerina sau de pe contul de Instagram @inesnerina care anunță giveaway-ul
 • ✅Distribuie postarea inițiala în feed sau într-un story pe profilul de Facebook sau pe contul de Instagram (acestea trebuie să fie publice)
 • ✅ Scrie în comentarii ce insulină folosești și cum ții jurnalul dozelor de insulină.
 • ✅Menționează (tag) o persoană în comentarii la postarea inițiala
04
06
05

REGULAMENT GIVEAWAY

CGM DIABET – MALLYA

 1. DEFINIȚII ȘI CONDIȚII

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare a loteriei publicitare (denumită în continuare GIVEAWAY) inițiate de S.C. DEYAN KRAFT MEDICAL S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Craiova, Str. C. S. Nicolaescu Plopșor,  nr. 4, bl. 49ap, sc. 1, ap. 03, județ Dolj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J16/2662/2017, cod unic de înregistrare fiscală 38341889 (denumit în continuare ORGANIZATOR).

Giveaway-ul se desfășoară pe platformele sociale Facebook și Instagram, respectiv pe pagina Ines Nerina (https://www.facebook.com/inesnerina) de pe Facebook și pe contul @inesnerina (https://www.instagram.com/inesnerina/) de pe Instagram, în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Această loterie nu este în niciun fel sponsorizată, administrată sau asociată cu platformele sociale Facebook si Instagram sau cu compania care le deține, Meta Platforms, Inc..

Obiectivul giveaway-ului este de a crește vizibilitatea Organizatorului și a produselor oferite ca premiu în cadrul giveaway-ului.

Participarea la giveaway constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos și obligația participanților de a le respecta.

Regulamentul de participare / desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.cgmdiabet.ro

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la giveaway este liberă, gratuită și lipsită de orice obligație de a cumpăra sau plăti pentru înscriere pentru orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiții:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • are un profil sau cont activ și public pe una din platformele sociale Facebook sau Instagram;

Nu pot participa la giveaway, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului.

III. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Pentru a participa la giveaway, persoanele interesate trebuie să aibă dreptul de participare (vezi punctul II) și să urmeze toți pașii de mai jos:

 • să aprecieze (like) paginile de Facebook CGM Diabet Romania și Ines Nerina sau să urmărească conturile de Instagram @cgmdiabetromania și @inesnerina
 • să aprecieze postarea inițiala de pe pagina de Facebook Ines Nerina sau de pe contul de Instagram @inesnerina care anunță giveaway-ul
 • să distribuie postarea inițiala în feed sau într-un story pe profilul lor de Facebook sau pe contul lor de Instagram (acestea trebuie să fie publice)
 • să scrie în comentarii ce insulină folosesc și cum țin jurnalul dozelor de insulină
 • să menționeze (să dea tag) o persoană în comentarii la postarea inițiala

Giveaway-ul se desfășoară în perioada 01-13.11.2022 pe pagina de Facebook Ines Nerina (https://www.facebook.com/inesnerina) sau pe contul Instagram @inesnerina (https://www.instagram.com/inesnerina/).

Data de începere a giveaway-ului: 01.11.2022

Data limită de participare la giveaway: 13.11.2022

Data anunțării rezultatului: 14.11.2022

 1. PREMIUL GIVEAWAY-ULUI

Premiul acestui giveaway constă în:

5 x dispozitive Biocorp Mallya pentru monitorizarea administrării insulinei, în valoare de 390 lei / buc.

Premiile sunt netransmisibile, nu pot fi compensate cu numerar sau înlocuite la solicitarea participanților, iar atribuirea acestora se va face de către Organizator.

 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorii acestui giveaway sunt aleși în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament cu ajutorul unei aplicații online. În cazul în care câștigătorii extrași nu îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altor câștigători.

Câștigătorilor le va fi comunicat rezultatul extragerii pe contul de pe platforma pe care a folosit-o pentru a participa la Giveaway, prin mesaj privat. Mesajul va include termenii și condițiile pentru livrarea premiului către câștigător. În plus, numele și / sau profilul / contul câștigătorului vor fi anunțate printr-o postare tip story pe pagina / contul Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorilor cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestora, și nici de furnizarea unei adrese de livrare a premiului incomplete sau incorecte. Imposibilitatea de contactare a câștigătorilor, lipsa unui răspuns din partea acestora în termen de 3 de zile de la data încercării de contactare sau de la data informării, precum și imposibilitatea livrării premiului din cauza unei adrese de livrare incorecte sau incomplete atrag, după caz, pierderea premiului.

Livrarea premiilor se va face prin curier rapid. Câștigătorii vor fi informați prin mesaj privat cu privire la data livrării premiului. În acest sens, câștigătorii trebuie să comunice Organizatorului adresa sa de livrare în termen de maxim 5 zile de la anunțarea câștigătorului.

 1. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsura în care câștigătorii indică o adresă de livrare de pe teritoriul României. Câștigătorii vor suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

VII. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la giveaway se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

VIII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA GIVEAWAY-ULUI

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau anula giveaway-ul atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea giveaway-ului sau când continuarea acesteia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea giveaway-ului prin modificarea acestui regulament și publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme: Facebook, Instagram, LinkedIn sau pe website-ul propriu.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la giveaway, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării giveaway-ului. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți pe profilul de Facebook / contul de Instagram.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator sunt cele furnizate de participanți pe profilul de Facebook / contul de Instagram – ex: numele aferent contului (user name).

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicita câștigătorilor o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea giveaway-ului și pentru respectarea obligațiilor legale.

Drepturile participanților

Participanții la giveaway au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alți operatori;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului giveaway-ului atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Participanții au posibilitatea de a-și exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail [email protected] sau prin poștă la SC DEYAN KRAFT MEDICAL SRL – Craiova, Str. C. S. Nicolaescu Plopșor, nr. 4, bl. 49ap, sc. 1, ap. 03, Dolj, Romania.

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru buna desfășurare a giveaway-ului, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsura în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci pentru exercitarea drepturilor legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, [email protected].

 1. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE GIVEAWAY

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a acestui giveaway, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Daca vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară acest giveaway, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.