Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei – Calibrat din fabrică

Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei – Calibrat din fabrică

 • Cum functionează și de ce este sigur in deciziile de tratament

 • Pericolelele reutilizarii peste durata aprobată de utilizare

Sistemul de Monitorizare Continuă a Glucozei (Continuous Glucose Monitoring) afișează valorile înregistrate ale glucozei din lichidul intersțial în Timp Real, permițând o mai bună înțelegere a valorilor glicemice, reducând dificultățile de gestionare ale diabetului zaharat.

Sistemele de Monitorizare Continuă a Glucozei CGM calibrate din fabrică permit evaluarea glicemică fără durerea și fără inconvenientul testării glicemiei prin înțeparea degetelor și verificarea cu glucometrul.

Progresele tehnologice în chimia senzorilor și a algoritmilor sistemelor de Monitorizare Continuă a Glucozei au permis sistemelor calibrate din fabrică să aibă o acuratețe mai mare decât generațiile anterioare de CGM.

În ciuda acestor progrese, mulți pacienți și medici ezită cu privire la ideea de a elimina testarea glicemiei prin înțeparea degetelor și verificarea cu glucometrul – din îngrijirea lor pentru diabet.

În rândurile de mai jos veți găsi informații despre:

 • studiile clinice ale Sistemelor Monitorizare Continuă a Glucoze CGM care sunt calibrate din fabrică și nu necesită calibrări suplimentare
 • algoritmii care îmbunătățesc acuratețea Sistemelor Monitorizare Continuă a Glucoze CGM calibrate din fabrică
 • utilizarea în practica clinică a Sistemelor Monitorizare Continuă a Glucoze CGM calibrate din fabrică
 • două cazuri care demonstrează pericolele reutilizării/restartarii senzorului in vederea prelungirii duratei de utilizare al acestuia.

Monitorizarea Continuă subcutanată a Glucozei (CGM) utilizează o reacție enzimatică de glucoză-oxidază pentru a măsura concentrația de glucoză în lichidul interstițial și pentru a estima concentrația de glucoză în sânge. 1 , 2

Primul sistem CGM aprobat de Food and Drug Administration (FDA), a fost aprobat în anul 2000 cu INDICELE MARD de 25% (23–27%) între analizorul de glucoză Yellow Springs Instruments (YSI, Yellow Spring, OH) și senzorul de glucoză. 3

În ultimii 18 ani, sistemele de Monitorizare Continuă a Glucozei CGM s-au îmbunătățit progresiv cu valorile MARD în intervale:

 • MARD 12%-16% sistemele din a treia generație,
 • MARD 13%-14% sistemele din a patra generație
 • MARD 9%-11%  pentru sistemele actuale din a cincea generație. 4 , 5
  • O valoare MARD cat mai mica indica o acuratete mai ridicata

Toate aceste sisteme CGM din generatiile anterioare au necesitat calibrări suplimentare din partea utilizatorului, prin care verificarea glicemiei prin inteparea degetelor  cu glucometrul  a fost utilizată pentru a corela semnalul senzorului cu valoarea glicemiei a pacientului. 6

La 27 martie 2018, in USA agentia guvernamentala F.D.A. a aprobat primul sistem de Monitorizare Continua În Timp Real  calibrat din fabrică – Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (CGM), cu un indice MARD publicat de 9,0%. 8 , 9

Calibrarea din fabrică permite ca un sistem de Monitorizare Continua În Timp Real CGM să fie utilizat de către pacienți fără a fi nevoie să efectueze periodic testarea glicemiei prin inteparea degetelor si verificare cu glucometrul.

Un astfel de progres permite terapiilor pentru diabetul de Tip 1 și diabetul de Tip 2  să facă un salt urias in ingrijirea diabetului pacientilor prin reducerea operatiunilor zilnice, considerat de mult timp imposibil.

Capacitatea unui medic de a spune unui pacient cu diabet: „Nu mai trebuie să-ți intepi degetele pentru verificarea glicemiei” este cu adevărat revolutionara pentru acest domeniu.

Acest progres a fost realizat parțial prin îmbunătățiri ale chimiei senzorilor și ale proceselor de fabricație a dispozitivelor, cu toate acestea, factorul principal a fost progresul în algoritmii utilizați în sistemele CGM pentru a traduce semnalul senzorului într-o valoare a glucozei.

Studiile de mai jos propun sa demonstreze si sa demistifice acest proces, pentru a ajuta mai bine medicii specialisti si pacientii să înțeleagă cum funcționează calibrarea din fabrică, de ce este sigură și cât de periculoase pot fi diverse metode pentru a prelungi durata de utilizare a senzorului.

Studiile clinice ale Sistemelor de Monitorizare Continua a Glucozei In Timp Real –  CGM calibrate în fabrică

Studiul Hoss şi colab. au raportat acuratețea unei versiuni calibrate din fabrică a senzorului Libre Flash Glucose Monitor în 2014. 10 Calibrarea din fabrică a senzorilor a oferit un  indicer MARD de 13,4%, cu 83,5% din valori care se încadrează în zona A a Grilei de erori de consens (CEG). 11

Freestyle Libre Flash Glucose Monitor calculează o valoare medie a glucozei la fiecare 15 minute, DAR nu raportează valorile în timp real. În schimb, ultimele 8 ore de date sunt descărcate în cititor atunci când utilizatorul scanează eticheta Near Field Communication (NFC)

În 2015 Studiul Bailey et al.a raportat rezultatele studiului pivot pentru adulți a sistemului Libre FGM. 7  Valorile senzorului au fost comparate cu valorile glucometrului  și cu valorile YSI de referință. 12 Senzorul Libre Flash a avut un indice MARD general de 11,4% cu 85%–89% din valori în zona CEG A și un timp mediu de întârziere a senzorului de 4,5 ± 4,8 min. 7

Sistemele de Monitorizare Continua a Glucozei Dexcom G6 si Dexcom One CGM inregistreaza in mod continu valoarea glucozei, calculează o valoare medie a glucozei la fiecare 5 minute și apoi raportează/transmite acea valoare în timp real prin comunicare Bluetooth către un receiver asociat sau un telefon mobil intelligent (smartphone).

Rezultatele studiilor pivot ale Dexcom CGM au fost raportate recent de Studile Shah și Wadwa. 8 , 9 În această serie de studii, Dexcom G6 CGM a fost utilizat intentionat folosind functia calibrare, o dată pe zi. Ulterior, datele brute ale semnalului au fost reprocesate utilizând noul algoritm de calibrare din fabrică,  fără calibrări suplimentare introduse de pacient, pentru a demonstra acuratețea sistemului cu această construcție – calibrare din fabrica.

Studiile Wadwa şi colab. au raportat rezultate pentru 262 de pacienți cu diabet Tip1  și diabet Tip 2 cu vârsta de peste 6 ani, folosind algoritmul de calibrare din fabrică. 9 Subiecții au purtat Dexcom G6 timp de până la 10 zile și au fost supuși probelor frecvente de testare în ziua 1, 4, 5, 7 sau 10.

Indicele MARD total a fost de 10,0%, cu un MARD similar raportat pentru pacienții cu vârsta peste 18 ani și pacienții cu vârsta de 6 – 17 ani (9,9% vs. 10,1%). Această analiză a demonstrat, de asemenea, performanța unei alerte predictive de hipoglicemie în timp real, care a alertat corect pacienții în 84% din timp în 30 de minute înainte de hipoglicemia iminentă <70 mg/dL. Decalajul mediu a fost de 4,5 ± 3,3 min. 9

Studiile Shah și colab. au raportat rezultate pentru 62 de pacienți cu diabet de Tip 1 și Tip 2 cu vârsta de peste 6 ani, utilizând algoritmul calibrat din fabrică. 8 Scopul principal al acestui studiu a fost de a evalua acuratețea Dexcom G6 CGM cu un nou auto-aplicator al senzorului, despre care s-a emis ipoteza că va reduce durerea și inflamația și va îmbunătăți acuratețea senzorului. Participanții au purtat Dexcom G6 timp de până la 10 zile și au fost supuși probelor frecvente de testare în ziua 1, 4, 5, 7 sau 10.

De aceasta data indicele MARD general a fost de 9,0%, cu o precizie mai bună raportată pentru adolescenți decât pentru adulți (7,7% față de 9,8 %). S-a constatat că acuratețea este similară pentru ziua 1 în comparație cu celelalte 9 zile de utilizare a senzorului. Decalajul mediu a fost de 3,7 ± 3,1 min. 8

Sistemelor de Monitorizare Continua a Glucozei In Timp Real –  CGM calibrate din fabrică

Cum funcționează sistemele CGM care utilizează senzorii care trebuie calibrați zilnic

Majoritatea sistemelor CGM utilizează reacția glucozo-oxidazei menționată anterior pentru a estima glucoza în țesutul subcutanat interstițial pe baza unui curent electric detectat.13,14 Curentul măsurat este proporțional cu concentrația de glucoză interstițială in zone de inserție a senzorului, cu toate acestea, relația dintre curent și concentrația de glucoză se modifică în timp.

Astfel, pentru a determina concentrațiile de glucoză, curentul măsurat la locul zone de insertie este convertit în glucoză printr-o funcție de calibrare.

Datorită unor factori precum variabilitatea de producție, deviatia senzorului și biocompatibilitatea (cum ar fi modificările în timp ale răspunsului corpului străin la senzor), funcția de calibrare trebuie actualizată în funcție de lotul senzorului și de timpul de la inserare. 15–17

La senzorii din generația anterioară, cum ar fi Dexcom G4 Platinum și Dexcom G5, parametrii funcției de calibrare erau actualizați periodic, de obicei la fiecare 12 ore, prin compararea functiei de calibrare cu o valoarea inregistrata de glucometru pentru a păstra acuratețea senzorului. În acest studiu, descriem o privire de ansamblu asupra metodei de calibrare, pentru care au fost publicate anterior informații specifice. 18–20

Algoritmul Dexcom G4 Platinum utilizează o funcție liniară pentru a converti curentul electric brut măsurat la zona de intersție într-o măsurare a glucozei interstițiale.

Această funcție presupune o relație liniară între curentul interstițial măsurat și valoarea reală a glucozei, totuși, din cauza mediului în schimbare din jurul senzorului și a altor factori care afectează deviatia senzorului, această funcție liniară este precisă doar pentru aproximativ 24 de ore. 15

Rezultă că parametrii funcției trebuie calibrați la fiecare 12 ore folosind măsurători cu glucometrul  pentru a asigura acuratețea la un nivel necesar pentru luarea în siguranță  a deciziilor medicale in privinta tratamentului.

S-a documentat stiintific că valorile inregistrate cu glucometrele sunt standarde de referință imperfecte pentru a fi utilizate in calibrarea senzorilor in practica curenta.

Cum funcționează Dexcom G6 & ONE calibrat din fabrică

Pentru a elimina necesitatea calibrărilor in baza informatiilor obtinute prin comparare cu ajutorul glucometrelor, Dexcom G6 si Dexcom One utilizează  funcția de calibrare din fabrica, care corectează deviația valorilor inregistrate de senzor în perioada de utilizare de 10 zile.

Algoritmul are o  evidența zilnica, de la data inserarii senzorului (ziua 1) și ajustează funcția de calibrare, care convertește curentul interstițial în glucoză,  in functie de fiecare zi de utilizare.

Ajustările sunt codificate și se bazează pe cât de mult  ar fi putea fi deviatia “medie” a unui senzor. În plus, mai degrabă decât funcția similara utilizată în generatiile anterioare, ceea ce reprezintă o deviatie de peste 24 de ore, Dexcom G6 si Dexcom One utilizeaza funcția de calibrare din fabrica care are funcții variabile in timp pentru compensarea si amplificarea semnalelor senzorului, care poate lua în considerare deviația pe parcursul a 10 zile. 15 , 18

Noua funcție utilizată pentru a transforma curentul interstițial în glucoză interstițială,  utilizează algoritmi in functie de dispozitiv, care descriu deviația senzorului în timp. În mod specific, Dexcom G6 si Dexcom One utilizează funcția de calibrare din fabrica

Încorporarea funcțiilor potențial neliniare care variază în timp și , care țin cont de sensibilitatea și deviatia senzorului este ceea ce permite Dexcom G6 si Dexcom One să mențină acuratețea pe o perioada de utilizare de 10 zile, fără a necesita calibrarea utilizatorului. 15

În loc să ajusteze parametrii funcției de calibrare cu fiecare valoare primita in urma unei testari din degete cu glucometrul, parametrii sunt identificați pe baza unei calibrări inițiale din fabrică și a „valorilor medii” ale parametrilor cei mai potriviti.

Distribuția valorilor medii provine din parametrii de cea mai bună potrivire, care au fost identificați pentru un set de date constând din valori măsurate ale curentului interstițial din CGM și măsurători de referință YSI de la un grup de subiecți din studii clinice. 15

Aceste valori medii oferă punctul de pornire pentru parametrii, care sunt apoi ajustați ușor în timpul perioadei de încălzire folosind calibrarea din fabrică pentru a ține cont de variabilitatea de fabricație între loturi. În special pentru Dexcom G6 si Dexcom One, informațiile de calibrare din fabrică sunt stocate în codul senzorului.

Eliminarea necesității calibrărilor in urma informatiilor obtinute in urma testarii din degete cu glucometrul, oferă pacientului un beneficiu enorm în ceea ce privește ușurința în utilizare și reducerea costurilor, cu toate acestea, sporește dependența de calibrarea inițială din fabrică și de utilizarea codului senzorului.

În special, pentru a menține o precizie ridicată, funcția de calibrare a sistemelor Dexcom G6 si Dexcom One se bazează pe informații exacte privind timpul de la inserarea senzorului, deoarece senzorul nu „verifică” niciodată cât de bine funcționează funcția de calibrare pentru o anumită persoană în timpul utilizarii.

Pentru un anumit senzor, același nivel de curent electric s-ar putea traduce la o valoare a glucozei din sange semnificativ diferită în ziua 1 față de ziua 10 din cauza deviației senzorului și a biocompatibilității. 16–18

Prin urmare, resetarea off-label a senzorilor ar putea duce la o utilizare periculoasă a sistemului CGM care traduce un curent măsurat la o valoare a glucozei de 160 mg/dl atunci când valoarea reală este de 60 mg/dl sau invers, prin utilizarea unei amplificari greșite. Cazurile care ilustrează exact acest fenomen sunt prezentate în secțiunea finală a acestei pagini.

De ce este benefică eliminarea calibarii suplimentare in baza informatiilor obtinute de la glucometru

Deși calibrările bazate pe informatiile obtinute de la glucometru oferă utilizatorilor CGM un fals sentiment de control asupra acurateței informatiilor obtinute de sistemul CGM, este important să se ia în considerare literatura despre acuratețea glucometrelor în sine.

Studiul din 2017 realizat de Ekhlaspour a investigat acuratețea comparativă a 17 glucometre disponibile comercial folosind probe de sânge venos, eliminând astfel erorile cauzate de contaminarea pielii. 21

Aceste glucometre au fost comparate cu valorile YSI pentru referință. Această investigație a demonstrat o gamă în MARD de la 5,6% la 20,8% pentru aceste dispozitive comerciale. Din cele 17 dispozitive testate, 47% au avut un MARD <10%, în timp ce 53% au avut un MARD 13%–20,8%.

Un studiu separat realizat de Klonoff și Diabetes Technology Society a analizat acuratețea a 18 glucometre aprobate comercial, comparativ cu YSI, utilizând testarea glicemiei capilare. 22

Această cercetare a analizat trei studii de precizie diferite. Ei au descoperit că 6 dintre cele 18 sisteme au îndeplinit standardul de precizie predeterminat în toate cele 3 studii, 5 l-au îndeplinit în 2 din 3 studii, 3 l-au îndeplinit în 1 din 3 studii și 4 dintre dispozitivele disponibile în comerț nu au îndeplinit standardele de precizie în niciuna.

Aceste două studii evidențiază diferentele majore ale preciziei între glucometrele aprobate comercial și faptul că multe dispozitive nu se încadrează în intervalul recomandat pentru precizie/acuratete

Dincolo de cercetare, este important de luat în considerare utilizarea dispozitivelor în lumea reală.

La copii și adolescenți, în special, vârfurile degetelor necuratate pot produce pseudohiperglicemie semnificativă prin creșterea falsă a valorii glicemiei măsurată cu glucometrele. 23–25

Mai multe studii efectuate asupra valorilor inregsitrare cu glucometrele evaluate prin testarea din degete după manipularea fructelor au demonstrat că o contaminare poate crește în mod fals valorile evaluate cu >250 mg/dL. 25

La fel de important este că atunci cand curățarea vârfului degetului cu unul sau chiar cinci tampoane cu alcool înainte de testare nu a eliminat efectul de contaminare pentru majoritatea fructelor. 25

Aceaste forme de erori sunt foarte importante de luat în considerare atunci când discutăm despre verificarea glicemiei din degete cu glucometrele pentru calibrarea CGM, deoarece introducerea unei valori de referință fals ridicată va influența inregistrarile CGM ca fals ridicate, limitând astfel raportarea hipoglicemiei adevărate.

Există două puncte principale de retinut din aceaste studii despre acuratețea glucometrelor.

În primul rând, chiar și verificarea glicemiei convențională cu glucometrul este supusă unei erori și, posibil, unei evaluări glicemice grav eronate în cazul contaminării vârfului degetelor.

În al doilea rând, valorile glicemiei inregistrate cu glucometrele pot fi o formă de calibrare bazată pe erori a sistemelor CGM. Prin furnizarea de valori eronate de „adevăr” sistemelor CGM este limitata acuratețea potențială a acestora, reducând astfel mai degrabă decât îmbunătățind utilitatea și siguranța pacientului.

Sistemele de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real Dexcom G6 si Dexcom One

–  calibrat din fabrică –

în practica clinică

Implicațiile sistemelor de Monitorizare Continua a Glucozei Dexcom CGM calibrate din fabrică se intersectează semnificativ cu capacitatea acestor sisteme CGM de a înlocui glucometrele pentru luarea deciziilor de tratament privind diabetul.

Luate împreună, eliminarea verificarii glicemiei cu  glucometrul din luarea deciziei de tratament si inlocuind monitorizarea valorilor glicemice cu sistemele Dexcom calibrate din fabrica schimbă dramatic practicile pacientului cu diabet cat și a medicilor specilisti pentru gestionarea și sprijinul diabetului zaharat.

În lumea reală, foarte multi pacienti încă aleg sa calibreze manual dispozitivele CGM calibrate din fabrică. În plus, ca parte a îngrijirii de rutină a diabetului zaharat, multi pacienti iau deczii de tratament privind dozarea insulinei pe baza informatiilor din sistemele CGM neaprobate pentru decizii de tratament – decizia privind dozarea trebuie confirmata in urma verificarii glicemiei cu glucometrul, cu toate acestea, nu există date publicate care să cuantifice amploarea acestei practici incorecte.

Pentru a implementa în practica clinică standard a sistemele de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică, precum Dexcom CGM, este datoria cadrelor medicale care trateatza diabetul să facă două schimbări critice.

În primul rând, el este de a modifica practicile clinice curente pentru a spori integrarea și utilizarea datelor obtinute de la sistemele CGM calibrate din fabrica pentru îngrijirea clinică a diabetului zaharat.

Tehnologii precum sistemele de de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică în practica continuă să fie o barieră pentru cadrele medicare care nu se simt atat de bine pregatite pentru a gestiona valoarea si acuratetea datelor disponibile pentru îngrijirea diabetului. 26

Pentru a o gestiona mai bine, practicile medicale curente vor trebui adaptate si imbunatatite pentru a facilita cresterea utilizarii sistemelor de de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică în practica clinica ca monitorizare esentiala primară a valorilor glicemice pentru gestionarea cat mai buna a diabetului pacienților.

Aceasta va implica formarea personalului medical cu privire la noile practici de gestionare și de pregătire a informatiilor glicemice obtinute de la un CGM, precum și noi metode de interpretare a nivelurilor de glucoză ale sistemelor de de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică. 27

În al doilea rând, profesionistii din domeniul medical trebuie să-și adapteze prioritățile educaționale pentru integrarea sistemelor de de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică și gestionarea diabetului.

Cel mai critic punct de educație este explicarea pericolelor din punct de vedere medical în restartarea/repornirea acestor sistemele de de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică.

Deși marea majoritate a persoanelor nu trebuie să fie expuse la calculele prezentate mai sus, pacienții au nevoie de o înțelegere clară a motivului pentru care dispozitivele calibrate din fabrică, care se bazează pe cunoașterea exactă a timpului de la inserare, se vor degrada în acuratețe atunci când sunt reutilizate dincolo de etichetarea lor comercială, ceea ce duce la posibilitatea unor pericole medicale reale.

Cele mai mari preocupări pentru repornirea senzorilor cu scheme de calibrare necorespunzătoare includ administrarea de doze inadecvate de insulină ca răspuns la niveluri eronate de glucoză ale senzorului, tratarea necorespunzătoare a hipoglicemiei sau pseudohipoglicemiei cu carbohidrați sau glucagon, alerte ratate și detectarea ratată a hipoglicemiei care duce la hipoglicemie severă. Vor fi necesare mai multe studii clinice pentru a caracteriza frecvența și gravitatea acestor riscuri la care se supun pacientii.

O altă prioritate educațională semnificativă este normalizarea  utilizării sistemelor de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică pentru luarea deciziilor medicale.

Acest lucru contravine deceniilor de educație înrădăcinată privind utilizarea sistemelor CGM ca informații suplimentare despre diabet și, prin urmare, este un concept dificil de schimbat atât pentru medici, cât și pentru persoanele cu diabet zaharat.

Educația și aprobarea fără ambiguitate din partea medicilor cu privire la utilizarea sigură și eficientă a sistemelor de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică pentru luarea deciziilor de tratament in gestionarea diabetului vor fi benefice pentru pacienți care sufera de diabet zaharat.

Schimbări majore de paradigmă în monitorizarea glucozei au avut loc înainte, ultima fiind acum patru decenii de la testarea urinei la testarea glucozei din sânge.

În mod similar, adoptarea tehnologiilor CGM contemporane poate fi lentă și dificilă în tranziție, dar va reduce probabil povara gestionării diabetului pentru pacienți.

Profesionistii din domeniul medical implicati in tratamentul diabetului trebuie să fie pregătiți să furnizeze informații relevante și sprijin real pacienților pentru siguranța tranziției și în mod corespunzător la  sistemele de Monitorizare Continua a Glucozei in Timp Real calibrate din fabrică pentru luarea deciziilor medicale in privinta gestionarii cat mai eficiente a diabetului.

Sursa:

National Library of Medicine | National Center for Biotechnology Information An official website of the United States government

Referințe:

 1. Kadish AH, Hall DA: O nouă metodă pentru monitorizarea continuă a glicemiei prin măsurarea oxigenului dizolvat . Clin Chem1965; 11 :869–875 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 2. Ginsbergh BH: Panelul FDA a sfătuit aprobarea primului senzor de glucoză continuu . Diabetes Technol Ther1999; 1 :203–204 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 3. Grupul de studiu DirecNet: acuratețea CGMS™ la copiii cu diabet zaharat de tip 1: rezultatele studiului de acuratețe a cercetării diabetului în rețeaua pentru copii (DirecNet) . Diabetes Technol Ther2003; 5 :781–789 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 4. Facchinetti A: Senzori de monitorizare continuă a glucozei: provocări algoritmice trecute, prezente și viitoare . Senzori (Basel)2016; 16 :2093–2104 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 5. Slover RH, Tryggestad JB, DiMeglio LA, et al.: Precizia unui sistem de monitorizare continuă a glicemiei de a patra generație la copii și adolescenți cu diabet de tip 1 . Diabetes Technol Ther2018; 20 :576–584 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 6. Choleau C, Klein JC, Reach G și colab.: Calibrarea unui senzor de glucoză amperometric subcutanat. Partea 1. Efectul incertitudinilor de măsurare asupra determinării sensibilității senzorului și a curentului de fond . Biosens Bioelectron2002; 17 :641–646 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 7. Bailey T, Bode BW, Christiansen MP și colab.: Performanța și utilizarea unui sistem flash de monitorizare a glicemiei calibrat din fabrică . Diabetes Technol Ther2015; 17 :787–794 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 8. Shah VN, Laffel LM, Wadwa RP, Garg SK: Performanța unui sistem de monitorizare continuă a glucozei în timp real, calibrat din fabrică, utilizând un aplicator cu senzor automat . Diabetes Technol Ther2018; 20 :428–433 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 9. Wadwa RP, Laffel LM, Shah VN, Garg SK: Precizia unui sistem de monitorizare continuă a glucozei, calibrat din fabrică, în timp real, timp de 10 zile de utilizare la tineri și adulți cu diabet zaharat . Diabetes Technol Ther2018; 20 :395–402 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 10. Hoss U, Budiman ES, Liu H, Christiansen MP: Fezabilitatea calibrării din fabrică pentru senzorii de glucoză subcutanați la subiecții cu diabet zaharat . J Diabetes Sci Technol2014; 8 :89–94 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 11. Parkes JL, Slatin SL, Pardo S, Ginsberg BH: O nouă grilă de erori de consens pentru a evalua semnificația clinică a inexactităților în măsurarea glicemiei . Diabetes Care2000; 23 :1143–1148 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 12. Acciaroli G, Vettoretti M, Facchinetti A și colab.: Reducerea măsurătorilor de glucoză din sânge pentru a calibra senzorii de glucoză subcutanați: un cadru Bayesian de mai multe zile . IEEE Trans Biomed Eng2018; 65 :587–595 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 13. Dzyadevych SV, Arkhypova VN, Soldatkin AP și colab.: Amperometric Enzyme Biosensors: trecut, prezent și viitor . IRBM2008; 29 :171–180 [ Google Scholar ]
 14. Hoss U, Budiman ES: Senzori continui de glucoză calibrați din fabrică: știința din spatele tehnologiei . Diabetes Technol Ther2017; 19 ( S2 ): S44–S50 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 15. Acciaroli G, Vettoretti M, Facchinetti A, Sparacino G: Toward calibration-free continuous glucose monitoring sensors: Bayesian Calibration Approach Applied to Next-Generation Dexcom Technology . Diabetes Technol Ther2018; 20 :59–67 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 16. Helton KL, Ratner BD, Wisniewski NA: Biomecanica interfeței senzor-țesut – efectele mișcării, presiunii și proiectării asupra performanței senzorului și a răspunsului la corpuri străine – partea II: exemple și aplicare . J Diabetes Sci Technol2011; 5 :647–656 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 17. Klueh U, Liu Z, Feldman B și colab.: Biofouling metabolic al senzorilor de glucoză in vivo: rolul microhemoragiilor tisulare . J Diabetes Sci Technol2011; 5 :583–595 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 18. Acciaroli G, Vettoretti M, Facchinetti A și colab.: De la două la una pe zi, calibrarea dexcom G4 platinum printr-un Bayesian Prior specific zilei care variază în timp . Diabetes Technol Ther2016; 18 :472–479 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 19. De Nicolao G, Sparacino G, Cobelli C: Nonparametric input estimation in physiological systems: problems, methods, and case studies . Automatica1997; 33 :851–870 [ Google Scholar ]
 20. Vettoretti M, Facchinetti A, Del Favero S, et al.: Calibrarea online a senzorilor de glucoză din curentul măsurat printr-o funcție de calibrare care variază în timp și Bayesian Priors . IEEE Trans Biomed Eng2016; 63 :1631–1641 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 21. Ekhlaspour L, Mondesir D, Lautsch N și colab.: Comparative accuracy of 17 point-of-care glucose meters . J Diabetes Sci Technol2017; 11 :558–566 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 22. Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP și colab.: Investigarea acurateței a 18 monitoare de glucoză din sânge comercializate . Îngrijirea diabetului2018; 41 :1681–1688 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 23. Hirose T, Mita T, Fujitani Y, și colab.: Monitorizarea glucozei după coaja fructelor: pseudohiperglicemie atunci când se neglijează spălarea mâinilor înainte de prelevarea de sânge la vârful degetelor: spălați-vă mâinile cu apă de la robinet înainte de a verifica nivelul de glucoză din sânge . Diabet Care2011; 34 :596–597 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 24. Arakawa M, Ebato C: Influența sucului de fructe asupra vârfurilor degetelor și comportamentul pacientului asupra automonitorizării glicemiei . Diabetes Res Clin Pract2012; 96 :e50–e52 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 25. Olamoyegun MA, Oloyede T, Adewoye OG și colab.: Pseudohiperglicemie: efectele mâinii nespălate după decojirea sau manipularea fructelor asupra rezultatelor monitorizării glicemiei la vârful degetelor . Ann Med Health Sci Res2016; 6 :362–366 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 26. Messer LH, Johnson R, Driscoll KA, Jones J: Cel mai bun prieten sau spion: o meta-sinteză calitativă asupra impactului monitorizării continue a glicemiei asupra vieții cu diabet de tip 1 . Diabet Med2018; 35 :409–418 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 27. Sherr JL, Tauschman M, Battelino T, et al.: ISPAD clinical practice consensus guidelines 2018 diabet technologies . Pediatr Diabet2018; 19 Suppl 27 :302–325 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 28. Koh A, Nichols SP, Schoenfisch MH: Membrane cu senzori de glucoză pentru atenuarea răspunsului la corp străin . J Diabetes Sci Technol2011; 5 :1052–1059 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 29. Seghouane AK, Amari S: Criteriul AIC și simetrizarea divergenței Kullback-Leibler . IEEE Trans Neural Network2007; 18 :97–106 [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 30. DeSalvo DJ, Maahs DM, Messer L și colab.: Efectul lipohipertrofiei asupra acurateței monitorizării continue a glicemiei la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 . Diabet Care2015; 38 :e166–e167 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 31. Forlenza GP, Deshpande S, Ly TT și colab.: Aplicarea modelului de zonă pentru controlul predictiv al pancreasului artificial în timpul utilizării prelungite a setului de perfuzie și a senzorului: un studiu randomizat de utilizare la domiciliu, controlat prin încrucișare . Îngrijirea diabetului2017; 40 :1096–1102 [ articol gratuit PMC ] [ PubMed ] [ Google Scholar ]
 32. Garg SK, Hirsch IB: Auto-monitorizarea glicemiei . Diabetes Technol Ther2018; 20 ( S1 ): S-3–S-12 [ PubMed ] [ Google Scholar ]